Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Głównym celem Polityki Jakości jest zapewnienie, że Świadczone przez nas usługi spełniają potrzeby i wymagania klientów, a nasze postępowanie służy realizacji tego celu.

Podstawowymi celami naszej działalności jest:
Sprzedaż detaliczna sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych w placówkach firmy
Sprzedaż detaliczna sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych przez system internetowy
Montaż komputerów
Serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego klientów
Przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych
Tworzenie i sprzedaż oprogramowania komputerowego i aplikacji internetowych.


Cele te realizujemy przez:
Zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążenie do ciągłego ich doskonalenia
Terminowe świadczenie usług oparte na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych
Stworzenie takich warunków dla klienta, aby w ramach swojej specjalizacji zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe wymagania
Określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość wykonywanych usług
Ciągłe śledzenie i stosowanie w naszej działalności aktualnych wymagań przepisów, norm i innych regulacji, a także postępu technicznego
Korzystanie tylko ze sprawdzonych poddostawców dostarczających materiały i usługi o wymaganej jakości


Niezmiennymi elementami naszej działalności, wyznaczającymi kierunki rozwoju są:
Najwyższa jakość oferowanych usług
Duże doświadczenie zdobyte w branży informatycznej
Zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów


Zobowiązujemy się do:
Ustanowienia i aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji
Nieustannego doskonalenia skuteczności funkcjonowania w naszej firmie systemu zarządzania jakością i procesów
Uświadomienia pracownikom znaczenia spełniania wymagań klientów i wymagań przepisów oraz tworzenia warunków zaangażowania całego personelu w osiąganie celów

Wdrażając i utrzymując system jakości według normy PN-EN ISO 9001:2001, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwania w efekcie zamierzonych rezultatów.

 
 
 
RODO Polityka plików CookiesGoogle+