Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY
Z PODSTAWAMI OBSŁUGI KOMPUTERA


Organizacja pracy biurowej. Obsługa urządzeń biurowych. Zasady obsługi interesanta. Savoir vivre pracownika biurowego. Wybrane zagadnienia ekonomiczne. Wybrane zagadnienia prawne. Obsługa i użytkowanie biurowych programów komputerowych. Obsługa Internetu i poczty elektronicznej  Przetwarzanie tekstów (tworzenie dokumentów związanych z pracą biurową).  Arkusze kalkulacyjne (tworzenie dokumentów
związanych z pracą biurową). Grafika menedżerska i prezentacyjna. Usługi w sieciach informatycznych (m.in. obsługa poczty elektronicznej).
 
30 godzin 700 zł/1os.
OBSŁUGA KOMPUTERA W BIURZE

Moduł 1: Podstawowe zagadnienia i funkcje edytora tekstu związane z tworzeniem różnego rodzaju dokumentów. Zasady edycji i formatowania tekstu oraz uzupełnienie dokumentu elementami graficznymi.  Budowa arkusza. Wprowadzanie i edycja danych. Podstawowe. Operacje w arkuszu formatowanie zawartości komórek. Graficzne przedstawienie wyników.
Moduł 2: korespondencja seryjna. Korzystanie z szablonów i kreatorów. Styl i jego zastosowania (styl znaku i akapitu). Narzędzia korektorskie. Wstawianie i formatowanie obiektu „clip art”, rysunków z pliku. Makra. Tabele. Wykorzystywanie danych pochodzących z innych programów.
 
40 godzin 800 zł/1os.
MS POWERPOINT W BIURZE

Podstawy obsługi powerpoint. Kreatory zawartości. Tworzenie slajdu. Modyfikowanie istniejącego schematu prezentacji. Drukowanie prezentacji. Przygotowanie komputerowego pokazu slajdów.
 
15 godzin 500 zł/1os.

INTERNET W BIURZE

Zasady wyszukiwania informacji w Internecie: przeglądanie zasobów www, konfiguracja przeglądarek. Selekcjonowanie, gromadzenie informacji. Przetwarzanie i udostępnianie informacji. Obsługa poczty elektronicznej. Zarządzanie czasem i relacjami z klientami.

 
tel.

 
 
 
RODO Polityka plików CookiesGoogle+